ராஸ் அகாடமி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :+91-452 4394440, +91-452 4392772,
இணையம் : http://www.rassacademy.com/
முகவரி :ராஸ் அகாடமி காலேஜ் ஒப் நர்சிங், பாப்பாவலசை, பூவந்தி, சிவகங்கை -

X