ரைட் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :+91-44-24762415
இணையம் : N/A
முகவரி :நம்பர் 1/5, செட்டியாரகரம் சாலை, சிவபூதம் கிராமம், வன்னாகரம், சென்னை - 600 095.

X