சாக்ரடு ஹார்ட் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1981

தொடர்பு எண் : +(91)-452-2534593, 2534701
இணையம் : N/A
முகவரி :எண் 4/235, கல்லூரி சாலை, தாசில்தார் நகர், மதுரை - 625 020.

X