சக்தி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கரூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :04324-255455, 291682, 98430 56440, 98432 64880
இணையம் : http://www.sakthinursingcollege.org/
முகவரி :ஆசிமங்கலம், தாந்தோணிமலை, கரூர் - 639005.

X