சக்தி நர்சிங் கல்லூரி, ஒட்டன்சத்திரம்

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திண்டுக்கல்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

இளநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :+91 455 3240597
இணையம் : http://sakthi.ac.in/college/
முகவரி :சக்தி நகர், திண்டுக்கல் - பழனி மெயின் ரோடு, ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல் - 624 619.

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X