சாரா நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1995

தொடர்பு எண் :04258- 244090, 244208
இணையம் : http://saranursingcollege.com/
முகவரி :சாரா நர்சிங் கல்லூரி, எண் .6, கரூர் மெயின் ரோடு, தாராபுரம், ஈரோடு - 638 673.

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X