செர்வைட் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :04312680600,04312680601
இணையம் : http://www.servitenursingcollege.com/
முகவரி :செர்வைட் நர்சிங் கல்லூரி, மணிகண்டன் தென் போகனுர் சாலை, நாகமங்கலம், திருச்சி -

X