சண்முகா நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சேலம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1995

தொடர்பு எண் :(0427)-2315654, 2315293, 2319469
இணையம் : http://www.smrft.org/
முகவரி :ஷண்முகா நர்சிங் கல்லூரி, No.24, சாரதா கல்லூரி சாலை, சேலம் - 636 007.

X