ஷர்மிளா நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1977

தொடர்பு எண் :+91 44 4901 8800 +91 44 4901 8801 +91 44 4901 8802 +91 44 4901 8803
இணையம் : http://sharmilacollege.com/
முகவரி :நம்பர் 1, 7 வது அவென்யூ, பெசன்ட் நகர், சென்னை - 600 090.

X