சிவபார்வதி மன்றடியார் சுகாதார அறிவியல் நிறுவனம்

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :09486022000,09486041666
இணையம் : N/A
முகவரி :காங்கேயம் ரோடு, பழையகோட்டை, நாதாகடையூர், ஈரோடு - 638 108.

X