ஸ்ரீ சக்தி மயில் நர்சிங் மற்றும் ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்யூட்

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

நாமக்கல்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :9842739111, 9865419666
இணையம் : http://www.jkkn.org/
முகவரி :(J.K.K.N.கல்வி நிறுவனங்கள்), நடராஜபுரம், கொமாரபாளையம், நாமக்கல் - 638 183.

X