ஸ்ரீ அரபிந்தோ நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கரூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :+91 - 4324 -279705
இணையம் : http://aurobindokarur.edu.in/nursing-college/index.php
முகவரி :அரவிந்தர் நகர், S.F.No.536 / 537, ஆத்தூர் கிராமம், வெண்ணைமலை அஞ்சல், கரூர் - 639 006.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X