ஸ்ரீ மூகாம்பிகை நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :+91 4651 280745 +91 4651 280746
இணையம் : http://smids.sreemookambikainstitute.com/
முகவரி :V.P.M. மருத்துவமனை வளாகம், படநிலம், குலசேகரம், கன்னியாகுமாரி - 629 161.

X