ஸ்ரீ நாராயணி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :+91 416 2206300, 2206301, 2206302
இணையம் : http://www.narayanihospital.org/
முகவரி :திருமலைகொடி, வேலூர் - 632 055.

X