ஸ்ரீ புஷ்பம் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

தர்மபுரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் : 04322 - 230801
இணையம் : N/A
முகவரி :ஸ்ரீ புஷ்பம் நகர், A ஜெட்டிஹள்ளி, கலெக்டர் பங்களா பின்னால், தர்மபுரி - 636 701.

X