ஸ்ரீ ரங்காபூபதி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

விழுப்புரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :(04145) 231357, 131657
இணையம் : N/A
முகவரி :நர்சிங் ஸ்ரீ ரங்காபூபதி கல்லூரி, அலம்பூண்டி கிராமம், செஞ்சி தாலுகா, விழுப்புரம் -

X