ஸ்ரீ சந்தோஷி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் : +(91)-44-27504199, +(91)-9551659699
இணையம் : N/A
முகவரி :ஸ்ரீ சந்தோஷி நர்சிங் கல்லூரி, பையம்பாடி, மதுராந்தகம், காஞ்சிபுரம் - 631501

X