ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

தர்மபுரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :9488092282, 04342 - 269484
இணையம் : http://www.vijaynursing.org/
முகவரி :ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா நர்சிங் கல்லூரி, D.N.C. வளாகம், காந்தி நகர், தர்மபுரி - 636 701.

X