செயிண்ட் ஜான்ஸ் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :+91-97 515759 64, +91-944 3814 039
இணையம் : http://stjohnscollegevellore.com/nursing-college-page-11
முகவரி :நர்சிங் செயிண்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி, P.B. NO: 201 புதிய சங்கரன் பாளையம் ரோடு, டோல்கேட், வேலூர் - 632 001.

X