புனித சேவியர் கத்தோலிக் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :(4651) 231740, 9442383119, 9840307884
இணையம் : http://www.xaviersnsg.edu.in/
முகவரி :நர்சிங் புனித சேவியர் கத்தோலிக் கல்லூரி, சுங்கன்கடை, ஆலூர், கன்னியாகுமாரி - 629 807.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X