சுவாமி விவேகானந்தர் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

தர்மபுரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :+91-4342-244125,244126
இணையம் : http://www.swamyvivekanandha.org/
முகவரி :ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா நகர், ஏ ஜெட்டிஹன், அதியமான்கோட்டை கூட்டு ரோடு, தர்மபுரி - 636 807.

X