டெக்ஸ் சிட்டி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :0422-2410854, 2410443
இணையம் : http://www.texcityinstitutions.com/nursingcollege.html
முகவரி :டெக்ஸ்சிட்டி வளாகம், போத்தனூர் மெயின் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641 023.

X