தந்தை ரோவர் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

பெரம்பலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1994

தொடர்பு எண் :04328 - 278114, 276963
இணையம் : N/A
முகவரி :ரோவர் வளாகம், பெரம்பலூர் - 621212.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X