வேளாளர் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :0424 – 2556475
இணையம் : http://www.vellalarcollegeofnursing.com/
முகவரி :மாருதி நகர், திண்டல் அஞ்சல், ஈரோடு - 638 012.

X