விக்னேஷ் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திருவண்ணாமலை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :+91-4175 -4175 235410
இணையம் : N/A
முகவரி :விக்னேஷ் நர்ஸிங் கல்லூரி, No.131, மன்லுர்பேட் சாலை, கிழனைகரை, திருவண்ணாமலை - 606 603.

X