ஒயிட் மெமோரியல் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :04651-282292, 282282, 282273
இணையம் : http://www.whitememorialcolleges.com/
முகவரி :நர்சிங் ஒயிட் மெமோரியல் கல்லூரி, அட்டூர், வீயன்னூர், கன்னியாகுமாரி - 629 177.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X