திருவாரூர் மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

திருவாரூர்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2010

தொடர்பு எண் :9361616969, 9443282313
இணையம் : http://tmctvr.ac.in/
முகவரி :மாஸ்டர் பிளான் வளாகம், விளமல் கிராமம், திருவாரூர் - 610 004.

X