வேலூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2005

தொடர்பு எண் :(0416) - 226 19 00 , 226 09 00 , 226 09 87
இணையம் : http://www.gvmc.in/
முகவரி :வேலூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி, அடுக்கம்பரை, வேலூர் - 632 011.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X