விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

விழுப்புரம்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2010

தொடர்பு எண் :04146-232400
இணையம் : www.vmcvpm.ac.in
முகவரி :விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரி, முண்டியம்பாக்கம், விழுப்புரம் -

X