அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை மற்றும் முதுகலை கண் மருத்துவ நிறுவனம்

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :0452-532653-57
இணையம் : www.aravind.org
முகவரி :No 1, அண்ணா நகர், மதுரை - 625 020.

X