செட்டிநாடு பல்கலைக்கழகம் (செட்டிநாடு மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்)

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :91 (0)44 4741 1000
இணையம் : http://www.chettinadhealthcity.com/university/index.htm
முகவரி :ராஜீவ் காந்தி சாலை,(OMR, சென்னை), கேளம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் - 603 103.

X