கண் மருத்துவ நிறுவனம், ஜோசப் கண் மருத்துவமனை

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :+ 91 431 2460622 / 2462862
இணையம் : http://josepheye.in/Institute%20of%20Ophthalmology.htm
முகவரி :கண் மருத்துவ நிறுவனம், ஜோசப் கண் மருத்துவமனை, திருச்சி - 620 001.

X