சங்கர நேத்ராலயா மருத்துவ ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1987

தொடர்பு எண் :+91-44-28271616 (12 lines)
இணையம் : http://www.sankaranethralaya.org/
முகவரி :சங்கர நேத்ராலயா மருத்துவ ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை, 18, கல்லூரி சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006.

X