ஸ்ரீ சத்ய சாய் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :044-27440346,27440347,27400576
இணையம் : http://www.sssmcri.ac.in/
முகவரி :திருபோரூர் - கூடுவான்சேரி மெயின் ரோடு, அம்மாபேட்டை, நெல்லிக்குப்பம், காஞ்சிபுரம் - 603 108.

X