அரசு தொழில் நுட்ப கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1945

தொடர்பு எண் : 2432 221, 2432 436
இணையம் : http://www.gct.ac.in/
முகவரி :தொழில்நுட்ப கல்லூரி, தடாகம் ரோடு, G.C.T அஞ்சல், கோயம்புத்தூர் - 641 013.

X