கிங்ஸ் பொறியியல் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2001

தொடர்பு எண் :04362 - 282474 / 282676, 04362 - 279779
இணையம் : http://www.kingsindia.net/
முகவரி :புனல்குளம், கந்தர்வகோட்டை வட்டம், புதுக்கோட்டை - 613 303.

X