செந்தூரன் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :91-4333-321777, 9750985850
இணையம் : http://www.chendhuran.in/
முகவரி :லேனா விளக்கேற்றம், பில்லிவலம் அஞ்சல், திர்மயம், புதுக்கோட்டை - 622 507.

X