மஹாதம்மா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகம்

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2009

தொடர்பு எண் :99655 15994, 80125 10111,80126 10111
இணையம் : http://maietpdkt.org/
முகவரி :என்.எம் நகர், அரியூர், சித்தன்னவாசல் சாலை, புதுக்கோட்டை - 622 101.

X