மூகாம்பிகை பொறியியல் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1985

தொடர்பு எண் :0431 - 2774796, 2774694
இணையம் : http://www.mookambigai.ac.in/
முகவரி :பொறியியல் மூகாம்பிகை கல்லூரி, சீனிவாச நகர், களமாவூர் P.O, கீரனூர், புதுக்கோட்டை - 622 502.

X