மதர் தெரசா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2009

தொடர்பு எண் :04339-272888, 272999, 9443372151, 9942904535
இணையம் : http://www.mtcet.in/
முகவரி :மேட்டுசாலை அஞ்சல், இலுப்பூர், புதுக்கோட்டை - 622 102.

X