மவுண்ட் ஜெயின் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2001

தொடர்பு எண் : +91-4322-320801 +91-4322-320802 +91-9965520215 +91-4322-308000
இணையம் : http://mzcet.in/
முகவரி :லேனா விளக்கேற்றம் புலிவலம் P.O, திருமயம், புதுக்கோட்டை - 622 507.

X