சண்முகநாதன் பொறியியல் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2001

தொடர்பு எண் :04333 - 274913, 274914, 04565 - 233245.
இணையம் : http://shanmuganathanengg.in/
முகவரி :சண்முகநாதன் பொறியியல் கல்லூரி, அரசம்பட்டி, புலிவலம், திருமயம், புதுக்கோட்டை - 622 507.

X