ஸ்ரீ பாரதி மகளிர் பொறியியல் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

புதுக்கோட்டை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2009

தொடர்பு எண் :04322221937
இணையம் : N/A
முகவரி :கைக்குறிச்சி கிராமம், ஆலங்குடி தாலுகா, புதுக்கோட்டை - 622 303.

X