செட்டிநாடு பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

கரூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :+91 96006 25313, +91 99436 35313, +91 94422 50930
இணையம் : http://www.chettinadtech.ac.in/bbnew/
முகவரி :கரூர் - திருச்சி நெடுஞ்சாலை, புலியூர், CF, கரூர் - 639114.

X