சட்டப் படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நேரமிது!

6/25/2018 2:14:45 PM

சட்டப் படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நேரமிது!

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் (The Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University) இடம் பெற்றிருக்கும் பல்வேறு சட்டப்படிப்புகளில் 2018-2019ஆம் கல்வியாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இளநிலைச் சட்டப்படிப்புகள்

இப்பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கும் சட்டப்பள்ளியில் (School of Excellence in Law) ஐந்தாண்டு கால அளவிலான B.A.,L.L.B (Hons.), B.B.A.,L.L.B (Hons.), B.Com.,L.L.B., B.C.A.,L.L.B எனும் நான்கு பிரிவுகளிலான ஒருங்கிணைந்த பட்டப்படிப்புடன் கூடிய இளநிலைச் சட்டப்படிப்புகளும், மூன்று ஆண்டு கால அளவிலான L.L.B (Hons.) எனும் இளநிலைச் சட்டப்படிப்பும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

ஐந்தாண்டுகால அளவிலான இளநிலைச் சட்டப்படிப்புக்கு +2 அல்லது அதற்கு இணையான தேர்வில் எஸ்.சி, எஸ்.டி. பிரிவினர் 60% மதிப்பெண்களுடன், பிற பிரிவினர் 70% மதிப்பெண்களுடனும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மூன்றாண்டு கால இளநிலைச் சட்டப்படிப்பிற்கு ஏதாவதொரு பட்டப்படிப்பில் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினர் 55% மதிப்பெண்களுடன், பிற பிரிவினர் 60% மதிப்பெண்களுடனும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வயது வரம்பு ஏதுமில்லை.

முதுநிலைச் சட்டப்படிப்புகள்

இப்பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாண்டு கால அளவிலான 1) வணிகச் சட்டம் (Business Law), 2) அரசமைப்புச் சட்டம் மற்றும் மனித உரிமைகள் (Constitutional Law & Human Rights), 3) அறிவுசார் சொத்துரிமைச் சட்டம் (Intellectual Property Law), 4) பன்னாட்டுச் சட்டம் மற்றும் அமைப்புகள் (International Law and Organisation), 5) சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் சட்டப்படியான ஆணை (Environmental Law and Legal Order), 6) குற்றவியல் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் நீதி நிர்வாகம் (Criminal Law and Criminal Justice Administration), 7) மனித உரிமைகள் மற்றும் பணிகள் கல்வி (Human Rights and Duties Education), 8) தொழிலாளர் மற்றும் நிர்வாகச் சட்டம் (Labour and Administrative Law), 9) வரிவிதிப்புச் சட்டம் (Taxation Law) எனும் ஒன்பது பிரிவுகளில் முதுநிலைச் சட்டப்படிப்புகள் (L.L.M) இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

முதுநிலைச் சட்டப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க ஐந்து அல்லது மூன்று ஆண்டு கால அளவிலான இளநிலைச் சட்டப்படிப்பில் புதிய ஒழுங்குவிதிகள் எனில் 45% மதிப்பெண்களுடனும், பழைய ஒழுங்குவிதிகள் எனில் 40% மதிப்பெண்களுடனும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.  

தொலைநிலைக்கல்விப் படிப்புகள்

இப்பல்கலைக்கழகத்தில் தொலைநிலைக்கல்விப் படிப்புகளாக, இரண்டாண்டு கால அளவிலான நிறுமச் சட்டங்கள் (Master of Corporate Laws  M.C.L) எனும் பிரிவிலான முதுநிலைச் சட்டப்படிப்பும், ஒரு ஆண்டு கால அளவிலான 1) வணிகச் சட்டம் (Business Law - P.G.D.B.L), 2) சுற்றுச்சூழல் சட்டம் (Environmental Law  P.G.D.E.L), 3) தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் (Information Technology Law  P.G.D.I.T.L), 4) அறிவுசார் சொத்துரிமைச் சட்டம் (Intellectual Property Law  P.G.D.I.P.L), 5) தொழிலாளர் சட்டம் (Labour Law  P.G.D.L.L), 6) மனித உரிமைகள் மற்றும் பணிகள் கல்வி (Human Rights & Duties Education  P.G.D.H.R & D.E), 7) மின்வெளித் தடயவியல் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு (Cyber Forensic and Internet Security  P.G.D.C.F & I.S), 8) குற்றவியல் சட்டம், குற்றவியல் மற்றும் தடயவியல் அறிவியல் (Criminal Law, Criminology & Forensic Science P.G.D.C.L.C & F.S), 9) சட்ட நூலகத்தகுதி (Law Librarianship  P.G.D.L.L), (Medico Legal Aspects P.G.D.M.L.A), 10) நுகர்வோர் சட்டம் மற்றும் பாதுகாப்பு (Consumer Law & Protection P.G.D.

C.L & P), 11) கடல்சார் சட்டம் (Maritime Law P.G.D.M.L) எனும் 11 பிரிவுகளிலான முதுநிலைச் சட்டப் பட்டயப்படிப்புகளும், ஆறு மாத கால அளவிலான ஆவணமாக்குதல் பயிற்சி (Course in Documentation) எனும் சான்றிதழ் படிப்பும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.முதுநிலை நிறுமச் சட்டங்கள் படிப்பு மற்றும் முதுநிலைச் சட்டப் பட்டயப் படிப்புகள் அனைத்திற்கும் ஏதாவதொரு இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருந்தால் போதுமானது. சான்றிதழ் படிப்புக்கு +2 அல்லது அதற்கு இணையான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.     
 
விண்ணப்பிக்கும் முறை

மேற்காணும் அனைத்துப் படிப்புகளுக்குமான விண்ணப்பத்தை ”The Registrar, The Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, “Poompozhil” No.5, Dr. D.G.S Dinakaran Salai, Chennai - 600028” எனும் முகவரியிலோ அல்லது ‘M.G.R. Salai, Near Taramani MRTS Railway Station, Perungudi, Chennai -113’ என்ற முகவரியிலோ நேரடியாகவோ, அஞ்சல் வழியிலோ பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

இளநிலை மற்றும் முதுநிலைச் சட்டப்படிப்புகள் அனைத்திற்கும் நேரடியாகப் பெற விரும்புபவர்கள் எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரிவினர் ரூ.500, பிற பிரிவினர் ரூ.1000 என்றும், முதுநிலைச் சட்டப் பட்டயப்படிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கு எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரிவினர் ரூ.250, பிற பிரிவினர் ரூ.500 என விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

அஞ்சல் வழியில் பெற விரும்புபவர்கள் இளநிலை மற்றும் முதுநிலைச் சட்டப்படிப்புகளுக்கு எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரிவினர் ரூ.600, பிற பிரிவினர் ரூ.1100 என்றும், முதுநிலைச் சட்டப் பட்டயப்படிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கு எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரிவினர் ரூ.350, பிற பிரிவினர் ரூ.600 என்றும் விண்ணப்பக் கட்டணமாகச் செலுத்த வேண்டும்.

அஞ்சல் வழியில் பெற விரும்புபவர்கள் “The Registrar, The Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, ‘Poompozhil’ No.5, Dr. D.G.S Dinakaran Salai, Chennai - 600028” எனும் முகவரிக்கு விண்ணப்பக் கட்டணத்தைச் செலுத்தி, வேண்டுதல் கடிதம் ஒன்றையும் சேர்த்து அனுப்பிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு படிப்பிற்கும் தனி விண்ணப்பத்துடன் விண்ணப்பக் கட்டணமும் தனியாகச் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணத்தினை ஏதாவதொரு இந்தியன் வங்கிக் கிளையில் உரிய சலான் வழியாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும். விண்ணப்பக் கட்டணத்திற்கான சலானை பல்கலைக்கழக அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொண்டோ அல்லது தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் www.tndalu.ac.in எனும் இணையதளத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்தோ பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் உரிய சான்றிதழ் நகல்களை இணைத்துப் பல்கலைக்கழக அலுவலகத்தில் நேரடியாகக் கொடுக்கலாம். அஞ்சல் வழியில் அனுப்ப விரும்புபவர்கள் “The Chairman, Law Admissions 2017-2018, The Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, ‘Poompozhil’ No.5, Dr. D.G.S Dinakaran Salai, Chennai - 600028” எனும் முகவரிக்குத் தொடர்புடைய படிப்பிற்கான கடைசி நாளுக்குள் கிடைக்கும்படி அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

ஐந்தாண்டு இளநிலைச் சட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 18.6.2018. மூன்றாண்டு சட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 27.7.2018. முதுநிலைச் சட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 17.8.2018. தொலைநிலைக் கல்வி சட்டப் படிப்புகள் மற்றும் முதுநிலைச் சட்டப் பட்டயப்படிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 31.8.2018.

இப்படிப்புகளில் சேர்வதற்கான மேலும் கூடுதல் தகவல்களை அறிய மேற்காணும் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தைப் பார்க்கலாம் அல்லது பல்கலைக்கழக அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகச் சென்றோ, பல்கலைக்கழகத்தின் 044 - 24641212 எனும் அலுவலகத் தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டோ தகவல்களைப் பெறலாம்.

- டி.எஸ்.மணி

X