பள்ளிக்கல்வித் துறையில் இணை இயக்குநர்கள் மாற்றம்!

4/20/2018 12:59:53 PM

பள்ளிக்கல்வித் துறையில் இணை இயக்குநர்கள் மாற்றம்!

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை மேல்நிலைக்கல்வி இணை இயக்குநர் உமா மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சித் துறைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு பணிபுரிந்த இணை இயக்குநர் வாசு பள்ளிக்கல்வித் துறையில் உள்ள நாட்டுநலப்பணித் திட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். நாட்டுநலப் பணி திட்ட இணை இயக்குநர் செல்வக் குமார் மாற்றப்பட்டு அனைவருக்கும் கல்வித் திட்ட இணை இயக்குநராக பதவி ஏற்கிறார். அனைவருக்கும் கல்வித் திட்ட இணை இயக்குநர் ராதாகிருஷ்ணன் பள்ளிக்கல்வித் துறை மேல்நிலை கல்வி இணை இயக்குநராக பதவி ஏற்கிறார். இதற்கான உத்தரவைப் பள்ளிக்கல்வித்துறை முதன்மை செயலாளர் பிரதீப்யாதவ் பிறப்பித்துள்ளார்.

மேலும்

X