12-ம் வகுப்பு முடித்ததும் பி.எட் பட்டதாரி ஆகலாம்

8/28/2018 3:09:48 PM

12-ம் வகுப்பு முடித்ததும் பி.எட் பட்டதாரி ஆகலாம்

நன்றி குங்கும் கல்வி-வேலை வழிகாட்டி


தேசிய ஆசிரியர் பயிற்சி கவுன்சில் சட்டத்தில் மத்திய அரசு சில திருத்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. இதன்படி, 5 ஆண்டு பி.எட் பட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.12-ம் வகுப்பு முடித்தவுடன் பி.ஏ.,பி.எட்., பி.எஸ்சி.,பி.எட் மற்றும் பிகாம்.,பி.எட். ஆகிய நான்காண்டு பட்டப்படிப்புகளில் சேர முடியும்.

பாராளுமன்றத்தில் இதன் மீதான விவாதத்தில் பேசிய மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை மந்திரி, பள்ளியில் படிக்கும்போதே ஆசிரியர் கனவுடன் இருக்கும் மாணவர்கள், 12ம் வகுப்பு முடித்தவுடன் நேரடியாக பி.எட். சேர முடியும் என தெரிவித்தார். ஏற்கனவே, சட்டம் மற்றும் பொறியியல் பட்டப்படிப்புகளில் இதுபோன்ற 5 ஆண்டு பட்டங்கள் வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும்

X