வாசிக்க வேண்டிய வலைத்தளம்

12/6/2017 2:18:28 PM

வாசிக்க வேண்டிய வலைத்தளம்

நன்றி குங்குமம் சிமிழ் கல்வி வேலை வழிகாட்டி

www.panippookkal.com

அன்றாட செய்திகளில் ஆரம்பித்து உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நிகழ்வுகள், சுற்றுலாத் தலங்கள், பெண்களுக்கான சமையல் குறிப்புகள், இலக்கியம், கலாசாரம், கதை, கவிதை, நகைச்சுவை, ஆன்மிகம், திரைப்படச் செய்திகள் என அனைவரையும் கவரும் வண்ணம் ஜனரஞ்சக தளமாக செயல்படுகிறது இத்தளம்.

மேலும், சிறுவர்களுக்காகத் தனிப் பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கான கவிதை, கட்டுரைப் போட்டிகளை வைப்பது, இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புச் செய்திகளை வழங்குவது போன்ற பன்முகத்தன்மையோடு செயல்படுவது இத்தளத்தின் தனிச்சிறப்பு.

X