வாசிக்க வேண்டிய வலைத்தளம் - www.kaniyam.com

12/20/2018 3:47:05 PM

வாசிக்க வேண்டிய வலைத்தளம் - www.kaniyam.com

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கட்டற்ற கணினிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் தொடங்கி அதி நுட்பமான அம்சங்கள் வரை அறிய முற்படும் அனைவருக்கும் தேவையான தகவல்களைத் தொடர்சியாக வழங்கும் தளமாக செயல்படுகிறது இத்தளம். கணினித் துறையின் நடப்பு நிகழ்வுகள், ஆய்வு கட்டுரைகள், அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த கட்டுரைகள் மற்றும் பயன்பாட்டுக்கு வரவிருக்கும் தொழில்நுட்பங்கள், நவீன கணினி முறைமைகள் என கணினி யுகத்துக்கு அவசியமான செய்திகளை எளிய தமிழில் அறிமுகம் செய்கிறது இத்தளம். மேலும் ஆன்லைனில் படிக்கும் விதமாக மின் புத்தகங்களும் உள்ளன.

X