மாணவர்களுக்கான வலைத்தளங்கள். . .

7/8/2015 12:55:41 PM

மாணவர்களுக்கான வலைத்தளங்கள். . .

தமிழ்நாடு அரசுப்பாடத் திட்டத்தின் கீழ் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு என்று பல வலைத்தளங்கள் உள்ளன. கீழே உள்ள வலைத்தளங்கள்  உபயோகமாக அமையும். பொதுத்தளங்கள் அனைத்துப் பாடங்களுக்குமான குறிப்பேடுகள்,  பவர்பாயின்ட், விடியோ, ஆடியோ ஆகியவை கீழே உள்ள  வலைத்தளத்தில் கிடைக்கின்றன.

www.waytosuccess.com
www.padasalai.net
www.Kalvisolai.com

தமிழ்

www.tamilpalli.wordpress.com
www.tamilasiriyarthanjavur.blogspot.com
www.ttkazhagam.com

இவ்வலைப் பூவில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ்ப்பாடத் திட்டம், வினாத்தாள் அமைப்பு, கற்றல் குறைவான மாணவர்களுக்கான  வினா-வங்கி, ஒருமதிப்பெண் கேள்விகள் ஆகியவை இடம் பெறுகிறது. பாடம் தொடர்பான கால்குலேட்டர், பவர்பாயின்ட், வீடியோ, ஆடியோவும்  கிடைக்கும்.

Maths

www.tnkanitham.in இத்தளத்தில் கணிதப்பாடக் குறிப்புகள் கிடைக்கும். பாடம் சம்பந்தமான பவர்பாயிண்ட் கிடைக்கிறது.

Science

www.tnteachers.com இத்தளத்தில் அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் கிடைக்கும்.

X